Zpravodaj

Zpět na obsah zpravodaje

Zpravodaj - hlavicka

Rada starších náboženské obce Církve československé husitské v Rakovníku svolává na den 25. března 2001 od 9.00 hodin do Husova sboru VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ s tímto programem:

1) Bohoslužby 2) Pozdrav bratra biskupa 3) Podání zpráv - a/ duchovní správa b/ hospodaření c/ činnost RS d/ výběr příspěvků 4)Návrh a schválení příspěvků pro příští rok 5) Zhodnocení událostí roku 2000 v naší náboženské obci 6) Seznámení s děním v CČSH 7) Diskuze a volné návrhy 8/ Usnesení (plány na rok 2001)

Výroční shromáždění náboženské obce CČSH v Panoším Újezdě se bude konat v modlitebně (č.p. 76) v neděli 11. března 2001 od 14.00 hodin. Program je obdobný jako v n.o. v Rakovníku.

Výroční shromáždění náboženské obce CČSH v Kněževsi se bude konat v modlitebně v Kněževsi (obřadní sín OÚ) v neděli 1. dubna 2001 od 14.00 hodin. Program je obdobný jako v n.o. v Rakovníku.Velikonoční bohoslužby a pobožnosti

v Rakovníku
Zelený čtvrtek 12. dubna 2001 od 17.00 hodin (svátost Večeře Páně a svátost Pokání)
Velký pátek 13. dubna 2001 od 17.00 hodin (pašije)
Hod Boží velikonoční 15. dubna 2001 od 9.00 hodin (svátost Večeře Páně)


v Kněževsi
Hod Boží velikonoční 15. dubna 2001 od 14.00 hodin (svátost Večeře Páně)

v Panoším Újezdě
Pondělí velikonoční 16. dubna 2001 od 14.00 hodin (svátost Večeře Páně)

Požehnané velikonoční svátky v radosti ze vzkříšení Vám přejí

OLDŘICH a JAROSLAVA Horkovi - duchovníVelikonoční zamyšlení

Kdo čte Nový zákon, jistě nepřehlédl, že všechna čtyři evangelia se shodují v tom, jak Ježíš zemřel. Velmi přesné styčné body mají i v detailech jeho umírání. Svědků ukřižování bylo mnoho a nebyli to pouze Ježíšovi učedníci. Ti viděli bičování, jeho utrpení při cestě na Golgotu, jeho ruce a nohy probité hřeby, vztyčený kříž a jeho smrt. Naopak, když se hovoří o zjevování Vzkříšeného, jednota evangelijních svědectví je velice malá a okruh svědků je zúžen. Jedním z důvodů může být i to, že Ježíš musel nejprve své vyplašené učedníky svolat. Proto evangelia vydávají různá svědectví o zjevování Vzkříšeného. Zaznamenávají zkušenosti jednotlivých osob a jejich pout za poznáním Vzkříšeného. Učedníci se tím, že našli Krista, dokázali znovu sejít, sebrali odvahu a hlásali Ježíšovo poselství radosti! Jejich Pán byl s nimi!

Co viděli ti, kteří se setkali se vzkříšeným Ježíšem? Především viděli, ale spíše zakoušeli, že Bůh se nepostavil na stranu Ježíšových katů. Bůh dal za pravdu obětovanému a jeho oběť vyhlásil jako vyjití ze smrti do života - cestu spásy, záchrany člověka i lidského pokolení!Nahoru