Výzva

Vyzýváme všechny doma v Čechách, na Slovensku i jinde v zahraničí, kteří byli členy Církve československé (husitské), či kteří touží k ní patřit a utvořit tak novou obec, jenž bude posilou všem bojovníkům za Pravdu Boží, aby neváhali a přihlásili se na naší adrese. Zde obdrží bližší informace. Mohou být začleněni do konkrétní obce v ČR nebo do obce vyznavačů skrze internetové stránky. Naše adresa: noccsh.rak@cmail.czAppeal

We call on all of you at home in Bohemia, Slovakia and elsewhere abroad, who used to be members of the Czechoslovak (Hussite) Church, or who wish to belong to it and form a new community that will become reinforcement of warriors for God's Truth, that you not hesitate, come forward, and reach us at our address. Here you will receive more information. You can join us at a specific community in the Czech Republic or in a community of followers through the web pages. Our address: noccsh.rak@cmail.cz


Hlavní stránka