Publikace n. o. CČSH v Rakovníku a okolí
Cíp KSČ

Historie CČSH v Rakovníku a okolí

Husova stráž

Zpravodaj

Knihovna náboženské obce

Zpět na hlavní stránkuCíp KSČ – církevní politika KSČ po únoru 1948 v názorných obrazech z okresu rakovnického

Zpět na obsah publikací

O tom, jak KSČ systematicky potlačovala církve, náboženství na školách a církevní akce v Rakovníku vydala v létě 2004 náboženská obec CČSH publikaci nazvanou Cíp KSČ – církevní politika KSČ po únoru 1948 v názorných obrazech z okresu rakovnického (autor farář Oldřich Horek). K dozoru a potlačování církví bylo na rakovnickém okrese, tak jako všude v republice, nasazeno několik tzv. okresních církevních tajemníků, jejichž úkolem bylo uplatňovat směrnice strany pro církev. Tajemník zařadil duchovní do kategorií, které měly vypovídat o jejich vztahu k lidově demokratickému zřízení. Duchovní museli složit slib věrnosti státu a jeho zřízení. Tajemníci se zúčastňovali náboženských slavností a hlásili vše na ústředí. Mnoho církevních akcí bylo zrušeno nebo přeloženo, aby byly méně viditelné. Vyučování náboženství na školách bylo záměrně omezováno a postupně vylučováno. V zájmu KSČ byla úplná likvidace církví a následná transakce v oblasti majetku. Knížka též líčí řadu příhod a osudů duchovních, z nichž mnozí statečně čelili náporu státních orgánů.

Čtení těchto stránek je smutnou a tragickou záležitostí a ukazuje, jak odpornými metodami režim dosahoval svého cíle. Tato knížka může zaujmout nejenom církevní komunity, ale celou veřejnost, zvláště mladší generace, které totalitní režim již nepamatují. Je též odkazem budoucím generacím pro získání znalostí a čelení nežádoucím ideologiím.

Publikace Cíp KSČ je k dostání v rakovnickém knihkupectví a lze si ji též objednat na farním úřadě CČSH v Havlíčkově ul. 79, 269 01 Rakovník.


Cíp KSCHistorie CČSH v Rakovníku a okolí

Zpět na obsah publikací

Nedávno jsme vydali několik dílů dějin CČS v Rakovníku, které zpracovali br. farář Horek, br. Fencl a br. Krško. Díl Medailonky osobností I. (1920 - 1945) vyšel v listopadu 2000 ku příležitosti oslav 80. výročí CČSH v Rakovníku (viz Oslavy 80. výročí). Obsahuje pohledy na osobnosti činné v tomto období včetně duchovních a jejich teologického zaměření. Historie od roku 1945 do dneška je zachycena v dílu Události 1945 - 1971 a Obrazová kronika 1972 - 2000. Tento díl vyšel o Velikonocích 2001. Jako svoji 167. publikaci letos vydala Rabasova galerie pro Státní okresní archiv v Rakovníku Historii Církve československé v Rakovníku I. - Rakovník a české schisma 1918 - 1920. Ve stejné edici byla v roce 1999 vydána 121. publikace Husovy oslavy CČS na Krakovci z historického hlediska obsahující činnost na jihozápadě Rakovnicka. V červnu 2002 jsme vydali Historii CČSH v Rakovníku v datech, plakátech a fotografiích 1919 - 2002.

Publikace si lze objednat na našich kontaktních adresách (Kontakty) nebo si je lze zakoupit přímo v Husově sboru v Rakovníku. Zasíláme na dobírku, případně se složenkou. Některé díly jsou též k dostání v knihkupectví v Rakovníku.

Zde jsou titulní stránky dosud vyšlých dílù:


Medailonky I. 1920 - 1945 Historie 1945 - 2000
Medailonky osobností I. (1920 - 1945) obsahují 23 osobností náboženské obce z uvedeného období. Jsou zde také vzpomínky několika pamětníků a statistické údaje o pohybu a sociálním rozvrstvení členské základny CČS. Setkáte se v ní s osobami, které jste možná znali, možná je znali vaši rodice, možná jsou i vašimi příbuznými. Jak tento díl, tak i ostatní díly mohou zaujmout nejen náboženské badatele, ale i třeba genealogy a jsou příspěvkem k obohacení historie města Rakovníka. Tento díl, vydaný v r. 2000, má 94 stran a obsahuje 78 fotografií, 10 ilustrací a 10 přehledných tabulek. Události 1945 - 1971 a Obrazová kronika 1972 - 2000 je díl, který seznamuje s událostmi v historii CČS od roku 1945 do roku 1971. Do tohoto období také zapadá činnost ze strany státních orgánů nazvaná příznačně „církevní politika“. Nahlédnout pod pokličku církevní politiky dává v publikaci zařazený oddíl „Výběr z poznámek ze školení okresních církevních tajemníků (1951 – 1953)“. Období 1972 - 2000 obsahuje stručně události z historie CČSH v Rakovníku a poměrně rozsáhlou obrazovou kroniku z tohoto období. Knížka, vydaná v r. 2001, má 128 stran a obsahuje jmenný rejstřík k tomuto dílu a k Medailonkům. Zahrnuje 124 černobílých a 11 barevných fotografií a ilustrací.


Historie I. 1918 - 1920 Husovy oslavy CCS na Krakovci
Historie Církve československé husitské v Rakovníku I. - Rakovník a české schisma 1918 - 1920 je díl věnovaný reformnímu hnutí katolického duchovenstva a vzniku CČS v Rakovníku v letech 1918 - 1920. Publikace popisuje podrobně s mnoha archivními odkazy reformní hnutí organizované Jednotou katolického duchovensta a události vedoucí ke vzniku CČS v Rakovníku. Knížka obsahuje 80 stran, 16 černobílých a barevných fotografií, přes 200 archivních odkazů a jmenný rejstřík. Pro Státní okresní archiv Rakovník vydala v r. 2001 jako svoji 167. publikaci Rabasova galerie Rakovník. Husovy oslavy CČS na Krakovci z historického hlediska obsahují události CČS v předváleèné republice na jihozápadě Rakovnicka. Publikace popisuje též podrobně reformní hnutí před I. světovou válkou, které vedlo ke vzniku CČS. Knížka má 52 stran a obsahuje členské statistiky a 12 ilustrací. Pro Státní okresní archiv Rakovník vydala v r. 1999 jako svoji 121. publikaci Rabasova galerie Rakovník.


Historie v plakatech a foto Historie v plakatech a foto - zadni str.
Historie Církve československé husitské v Rakovníku - Data, plakáty a fotografie 1919 - 2002 je publikace, kterou jsme vydali v červnu 2002. Ve formátu A4 na 44 stranách v celobarevné obálce naleznete kromě přehledných dat též 18 plakátů, 67 fotografií, 1 tablo a 6 jiných ilustrací v černobílém nebo barevném provedení. Zadní strana publikace je ilustrována tímto krásným mučednickým obrazem z roku 1920 od E. Boháče.

Tato publikace vychází dříve než ohlášená "Medailonky osobností II", neboť se dosud nepodařilo shromáždit dostatek potřebného materiálu. Prosíme, přispějte svými informacemi a archivním materiálem.Husova stráž pod Krakovcem

Zpět na obsah publikací

Od září 2001 jsme začali vydávat časopis Husova stráž pod Krakovcem nazvaný vzpomínkově podle stejnojmenného časopisu vydávaného CČS v Rakovníku na začátku dvacátých let. Tyto stránky vycházejí nejméně jednou ročně jako pokračování již vyšlých publikací Historie Církve československé v Rakovníku. Čtenáři se mohou seznamovat s událostmi, které proběhly v našich náboženských obcích v uplynulém období a mohou si přečíst i jiné zajimavé články. Dosud pravidelně vydávaný Zpravodaj bude vycházet podle potřeby.

Zde je titulní stránka prvního čísla a posledního čísla:

Husova straz cislo 1 Husova straz cislo 6-7
Husova stráž pod Krakovcem, první číslo. Vydává náboženská obec CČSH v Rakovníku. Časopis je určen pro vnitřní potřebu náboženské obce.

Aktuální dvojčíslo 6-7, ročník 3, vydané napodzim 2003.
Knihovna náboženské obce

Zpět na obsah publikací

Pro informaci naší náboženské obci zde uvádíme seznam knih, novin a audiokazet v naší knihovně. Půjčování je vítáno. Seznam je roztříděn podle předmětu.

Vysvětlení zkratek:

Bez označení za titulem = střední knihovna
MB = Malé Brožury (v krabicích)
MK = Malá Knihovna
SB = Střední Brožury (v krabicích)
VB = Velké Brožury (v krabicích)
VK = Velká Knihovna
VS = Velká Skripta

KNIHY

Souhrnný seznam

01: Bible
02: Biblická exegeze
03: Filozofie a její dějiny
04: Historie křesťanská a obecná
05: Biblická teologie
06: Modlitby
07: Církev a společnost
08: Hry a pásma
09: Kalendáře
10: Katechetika, poimenika, etika
11: Kázání a homiletika
12: Liturgie a liturgika
13: Lékařství
14: Organizace
15: Osobnosti
16: Poezie
17: Politicky motivovaná literatura
18: Próza
19: Průvodce a památníky
20: Praktická teologie
21: Různé
22: Sbory
23: Soubory (knižní)
24: Systematická teologie
25: Učebnice a slovníky
26: Sociologie
27: Věroučné postoje jiných církví
28: Věrouka CČSH


NOVINY

Seznam novin


AUDIOKAZETY

Seznam audiokazet