Historie CČSH v Rakovníku

Zpět na obsah historie předchozí další
 

1954 – 1957

   

Historie Církve československé v Rakovníku

 
 
Stálý varhaník
   

1. ledna 1954 byl Zdeněk Fencl oficiálně přijat jako stálý varhaník po Miroslavu Fiedlerovi, který odešel studovat bohosloví.

 
 
Přednášky
   

    V lednu-únoru 1954 se konaly přednášky o dějinách CČS a škodlivosti alkoholismu.

 
 
Zájezd do Prahy
   

     V květnu roku 1954 uskutečněnilo 60 členů církve zájezd do chrámu sv. Mikuláše v Praze, Betlémské kaple a shlédlo představení Jan Hus v Národním divadle.

 
 

Odkoupení budovy a zahrady
   

     Dne 5. září 1954 schválilo mimořádné shromáždění n. o. dohodu k odkoupení další části budovy a zahrady od manželů Huškových. KNV v Praze dohodu však nepovolil a ke konečnému schválení dojde až v r. 1958.

 
 
Nově vysvěcený bohoslovec
   

     Miroslav Fiedler vykonal 24. října 1954 ve své mateřské obci první bohoslužby za přítomnosti biskupa Miroslava Nováka, faráře Karla Šaška a duchovní Blanky Strašíkové.

 
 

Vánoce 1954
   

     Advent a vánoce r.1954 byly slouženy navštěvujícími duchovními s úspěšným vystoupením pěveckého sboru. 12. prosince bylo uspořádáno setkání stárých členů náboženské obce spojené s pobožností a kulturním odpolednem.

 
 


Pokles členů
   

     Rok 1955 je zahájen vzpomínkovým večerem k 35. výročí založení CČS za účasti Dr. Zdeňka Trtíka. Na některých vesnicích se stále udržují bohoslužebná střediska, která jsou početně navštěvována. Celkově však dochází k další nevraživosti vůči CČS a znevážení její činnosti, což má za následek další pokles členů církve, křtů a sňatků.

 
 

Biřmování
   

     Biřmování 16 mladých členů církve za účasti Dr. Otto Rutrleho se uskutečnilo 29. května 1955. Brzy po této pěkné události vypravilo se 78 členů na zájezd na Chodsko.

 
 
Dr. Miloslav Kaňák
   

     U příležitosti 36. výročí CČS vykonal 8. ledna 1956 v Rakovníku bohoslužby Dr. Miloslav Kaňák, když před tím v sobotu přednášel o konferenci křesťanských církví v Belfastu.

 
 
Beseda
   

     25. března. 1956 se uskutečnila beseda se starými lidmi za několinásobné účasti oproti r. 1953.

 
 
Přednáška
   

     V dubnu roku 1956 se konala v Rakovníku přednáška faráře Beneše z Kladna o vůdčích postavách světové reformace.

 
 
Autokarový zájezd
   

     Autokarového zájezdu pořádaného 3. června 1956 do západočeských lázní se zúčastnilo 50 osob.

 
 
Večerní pobožnost
   

     Dne 5. července 1956 se konala večerní pobožnost v Husově sboru k uctění památky M. Jana Husa.

 
 
Změna duchovních
   

     Duchovní Jiří Linhart odchází z Rakovníka do Rudné u Prahy a na jeho místo nastupuje 1. října 1956 duchovní Jaroslava Dušková.

 
 

Rozdělení funkcí
   

     Výroční shromáždění s programem voleb rady staších, v níž jsou funkce rozděleny takto: předseda František Kučera, místopředsedkyně Růžena Ludvíková, tajemník a zapisovatel Antonín Javorský, účetní František Boušek, pokladní František Fencl a matrikář Václav Průša se konalo 17. února 1957.

 
 
Zájezd
   

     Dne 30. června 1957 byl uskutečněn zájezd do Škodějova k památníku Dr. Karla Farského, který byl týden před tím odhalen. Rakovničtí přispěli na vybudování památníku 1745 Kč.

 
 
Biřmování
   

     Další biřmování 8 mladých členů církve za účasti Dr. Miloslava Kaňáka se konalo 22. září 1957.

 
 
Ladislav Procházka
   

     Ladislav Procházka se od 31. října 1957 vzdává místa sbormistra, hlavně kvůli politickému konfliktu mezi učitelským povoláním a činností v církvi. 
Nahoru předchozí další