Historie CČSH v Rakovníku

Zpět na obsah historie předchozí další
 

1951 – 1953

   

Historie Církve československé v Rakovníku

 
 

Kazatelky
   

V březnu přichází do náboženské obce jako pomocná síla z Mladé Boleslavi kazatelka Danuše Kočová, ale její působení trvá jen do června téhož roku. Na místo kazatelky nastupuje 21 letá Jindřiška Volínová, která pracuje v duchovní správě do 31. 10. 1952.

 
 Kulturní akce a stav náboženské obce
   

     V roce 1951 bylo uspořádáno několik úspěšných kulturně-výchovných akcí – filmové večery a přednášky, zájezdy na památná místa a vystoupení pěveckého sboru. Na náboženskou výuku docházelo 824 dětí, 25 „broučků“ a Jednota mládeže měla 27 členů. Na biřmování se připravovalo 48 příslušníků. Pěvecký sbor se rozšířil o 6 členů. Počet křtů a sňatků však značně poklesl vzhledem k tomu, že státní orgány naléhají, aby se tyto funkce prováděly prostřednictvím MNV.


 
        Mladez 1951
Děti a mládež československého vyznání (asi podzim 1951).

 
 
Přednášky v Rakovníku
   

     V první polovině r. 1952 zavítali do Rakovníka s poselstvím radostné naděje víry v Ježíše Krista významní hosté, kteří uspořádali extensivní přednášky – Dr. Jindřich Mánek, Dr. Otto Rutrle, Dr. Zdeněk Trtík a Dr. František M. Hník.

 
 
Biřmování
   

     Biřmování 24 mladých bratří a sester uděleno v zastoupení biskupa předsedou ústeckého okrsku náboženských obcí farářem Karlem Hradcem.

 
 


Nátlak státních orgánů
   

     Po odchodu kazatelky Volínové nastupuje 1. listopadu 1952 kazatelka Zdeňka Sklenářová. V tomto roce se nátlak státních orgánů a systematické potlačování církve zesiluje. Projevuje se to zejména v nařízeních o schvalování rozpočtu církve, v agitacích na účast na žňových brigádách a nových směrnicích o přihlášování mládeže na náboženství, což má za násladek pokles vyučování náboženství.

 
 
Výroční shromáždění
   

     4. února 1953 se koná výroční shromáždění náboženské obce, které nese další známky nátlaku státních orgánů. Toto shromáždění má dosud nejmenší počet zúčastněných, mezi nimiž je i církevní tajemník ONV.

 
 
Odkoupení budovy
   

     V březnu 1953 je plán náboženské obce na odkoupení další části budovy od manželů Huškových zmařen SÚC a akce je odložena na příští rok.

 
 

Pomocný duchovní
   

     Po nemoci faráře Javorského, odchodu kazatelky Sklenářové a výpomoci dalších dvou duchovních je na podzim roku 1953 ustanoven pomocný duchovní Jiří Linhart. Dr Kaňák a Dr. Mánek podnikli několik návštěch do Rakovníka na téma Bible. 
Nahoru předchozí další