Historie CČSH v Rakovníku

Zpět na obsah historie předchozí další
 

1946 – 1950

   

Historie Církve československé v Rakovníku

 
        Husův sbor
24. září 1950 byl v Rakovníku otevřen Husův sbor.

 
  "Pamětní kniha"    

Počátkem roku 1946 je Tröglerovi svěřeno psát „Pamětní knihu“ náboženské obce. 4. 6. 1946 přednášel na Krakovci historik F. M. Bartoš a 6. 7. konal zde bohoslužby F. M. Hník, promluvu měl ředitel Světové rady církví Dr. Hutchison – Cockburn.

 
 

Farář A. Javorský


Synagoga a vyhlídky na nový sbor
   

     V září 1946 zemřel sbormistr Kadlec, novým sbormistrem se stal p. Dráb. Od 1. 12. 1946 je novým farářem v Rakovníku Antonín Javorský. Rok 1947 je ve znamení pořádání mnoha kulturních akcí v rámci CČS. 26. 2. 1947 je předsedou stavebního odboru zvolen František Bělka. Jedná se o prodeji synagogy s Radou židovských náboženských obcí v Praze. Výsledkem je že synagogu prodávat nebudou, ale zaručují dlouhodobý nájem. 25. 3. 1948 je br. Fencl zplnomocněn k jednání o koupi stavebního pozemku na sbor. Uvažuje se, že do 5 let se začne se stavbou. Koupě zahrady byla uskutečněna 12. 7. 1948. Židovská n. obec však zvyšuje nájemné ze synagogy a nová doba dává tušit nejasné změny.

 
 
F. Polan do výslužby
Katecheta L. Fuček


Koupě sboru
   

     K 30. červnu 1948 končí svoji dlouhou dráhu katechety odchodem do výslužby František Polan. K 1. 9. 1948 nastupuje na místo katechety Ludvík Fuček. 6. 9. 1948 se ještě konala smuteční pobožnost k 10. výročí úmrtí T. G. Masaryka. 24. 1. 1949 bylo poprvé důvěrně jednáno o koupi domu k adaptaci na sbor. Koupě byla schválena 28. 4. 1949 a posléze 31. 5. uskutečněna.

 
 


Vliv vládnoucí strany
   

     Při schůzi RS k přípravě Husových oslav 27. 6. 1949 bylo konstatováno, že „ s místními radami osvětovými je těžká práce“. I zde v Rakovníku se začíná projevovat politický vliv vládnoucí strany. Pro den 22. 9. 1949 byly ještě povoleny polní bohoslužby CČS na náměstí u radnice od 10.00 hod. a odpoledne od 14.00 hodin na Krakovci. Bohoslužby k výročí úmrtí Jana Žižky sloužil Dr. Zdeněk Trtík.

 
  Zahájení přestavby budovy    

     24. 11. 1949 je schválen návrh přestavby budovy na sbor. Začíná se s úpravami. Těžkosti jsou s přísunem a opatřováním materiálu. Mnoho práce je vykonáno dobrovolnými brigádníky.

 
 


ČlenstvíKulturní činnostOslavy otevření sboru
   

     Od 1. ledna 1950 přešly matriky na MNV. V náboženské obci se hovoří o nadcházejícím sčítání lidu. Dosud se netuší, že údaje o náboženském vyznání nebudou nikdy zveřejněny. Za rok 1949 ještě v n.o. přibylo 117 členů. Novým sbormistrem pěveckého sboru je po téměř 20 letech opět Eduard Nachtigal. Br. Fiedler vede také dětský sbor. Na pěveckém festivalu CČS v Praze 11. 6. 1950 jsou též zastoupeni z Rakovníka. V sobotu 23. září 1950 byla uspořádána rakovnickou náboženskou obcí CČS výstava „30 let CČS“ ve výstavním sále městského muzea. Večer pak následoval koncert s účinkujícími Milošem Zelenkou, Jarmilou Dienlovou, Libuší Kouteckou, Boženou Podolkovou a pěveckým sborem CČS . Druhý den byl za účasti biskupa Dr. M. Nováka a asi 1000 účastníků otevřen nový Husův sbor CČS v Rakovníku (24. 9. 1950). 
Nahoru předchozí další