Historie CČSH v Rakovníku

Zpět na obsah historie předchozí další
 

1939 - 1945

   

Historie Církve československé v Rakovníku

 
 

Pronajmutí synagogy
Největší biřmování v historii CČS
   

23. dubna 1939 byla projednána smlouva s židovskou náboženskou obcí a byla od ní k bohoslužbám CČS pronajata synagoga. 6. července 1939 konala CČS již v obsazené vlasti poslední „válečné“ Husovy oslavy na Krakovci. 15. května 1940 byl okupačními úřady změněn název CČS na církev českomoravská (CČM). Přes nepřízeň válečné doby proběhlo ještě 23. června 1940 největší biřmování v historii náboženské obce. Patriarcha Procházka biřmoval na sokolském hřišti asi 900 biřmovanců, udělil 19 křtů a světil jednoho bohoslovce.

 
       

Biřmování - Tučková

Biřmovanci před sokolovnou 23. 6. 1940.

Biřmování

 
 
Okupační opatření
   

     V letech 1942–1943 bylo zakázáno veškeré shromažïování, proto se ani v těchto letech nekonalo výroční shromáždění. V roce 1944 je zakázáno používat školy pro církevní úkony, čímž jsou vyřazena mnohá bohoslužebná střediska CČM. Potřebné schůzky se konaly bez použití zápisu.

 
  Synagoga v nebezpečí
Nový stavební odbor a výběr peněz na sbor
   

     Od roku 1941 se neoficiálně začíná s výběrem peněz na stavbu sboru. Protože synagoga „přešla“ pod „německou správu židovského majetku“, byla vyrozumněna n.o., že tento „vlastník“ hodlá rozprodat vnitřní zařízení a uvažuje o prodeji celé nemovitosti. Zároveň určuje n.obci roční nájemné 800,- Kč. RS se proto rozhoduje za 9 800,- Kč inventář odkoupit, aby mohly zde být nadále konány bohoslužby. 5. dubna 1944 byl znovu založen stavební odbor pro postavení sboru. Předsedou byl zvolen František Fencl. Rozbíhají se „sběrací akce“ a k 12. 6. 1944 je již na stavbu sboru vybráno 45 323,- Kč. Odbor sociální péče koná po celou dobu války značnou dobročinnou činnost.

 
 
Osvobození
   

     25. března 1945 se konalo poslední shromáždění náboženské obce ve válečných dnech. „V neděli 5. května 1945 Rakovník již tonul v záplavě československých praporů... 9. 5. 1945 po poledni přijela dlouho čekaná ruská vojenská auta od Šustny...“ (Č. Trögler) „Tanky odjely ještě večer do Prahy, která usilovně volala o pomoc, aby byla od Němců osvobozena. Rusové pomohli pražským barikádníkům a tak byla Praha konečně po těžkých bojích osvobozena …“ (R. Theimer).

 
  Tryzna za oběti válkyNové volby rady starších
   

     3. června 1945 byla na hřišti sokolovny konána tryzna za padlé oběti války a koncentračních táborů. Promluvu měl Dr. František Kovář. CČS vzpomíná svých členů: Otakara Bucla, Zdeňka Černého, Karla Diepolta, Františka Opatrného… Ústřední národní správa CČS uložila všem n.o. vykonat nové volby rad starších. V Rakovníku jsou konány 22. července 1945. Kandidáty navrhuje zvlášť rada starších a stavební odbor. Většinu hlasů získává kandidátka stavebního odboru. 25. 8. 1945 byli zvoleni do funkcí: předseda RS Jan Ryska, místopředseda Dr. Josef Trmota, pokladník Josef Sýkora, jednatel ing. František Fencl, zapisovatel Václav Koura, hospodář František Bělka a další členové. Sociální odbor má již 226 členů a rozvíjí svoje aktivity.

 
  Pěvecký sbor a duchovní    

     Od listopadu 1945 řídí pěvecký sbor místo Č. Tröglera řídící učitel Kadlec. V období od roku 1939 do roku 1946 působilo v Rakovníku několik pomocných duchovních. Nejdéle z nich František Štěrba a Václav Černohorský. 
Nahoru předchozí další