Historie CČSH v Rakovníku

Zpět na obsah historie předchozí další
 

1930 - 1938

   

Historie Církve československé v Rakovníku

 
       
Farní dům
 
       
Farní dům n.o. CČS v Rakovníku, v němž byla zbudována "Husova kaple" pro křty a svatební obřady. Dále zde byl byt faráře a farní kancelář.
 
 
 


Masarykův pomník


Farář F. Moc
Sbormistr Č. Trögler
   

7. března 1930 je sloužena slavnostní bohoslužba za prezidenta T. G. Masaryka. Br. Fišer se účastní jako oficiální delegát n.o. položení základního kamene k Masarykovu pomníku s poklepem a heslem: „Husovou pravdou k právu“. Farář Pošta odchází 30. 6. 1930 a od 15. 8. 1930 je farářem v Rakovníku František Moc. Náboženské obci je v únoru 1931 odlehčeno tím, že jsou od ní odděleny dosud administrované obce Roztoky u Křivoklátu a Velký Újezd. Ještě 7. 3. 1931 pořádá pěvecký odbor „Přátelský večírek“   na   Střelnici, ale již v květnu opouští místo sbormistr Nachtigal. Na jeho místo nastupuje Čeněk Trögler.

 
 
Farář K. Daniel
Rezignace RS


První slavnost biřmování
   

     14. června 1931 byl zvolen definitivním farářem v Rakovníku Karel Daniel. Ujímá se duchovní správy po Mocovi 1. 7. 1931. Polan se nyní naplno může věnovat katechetické činnosti. Na podzim 1931 dochází k neshodám mezi radou starších, diecézní radou a farářem, které vyústily 25. 10. 1931 rezignací RS. Diecézní rada jmenovala členy správní komise, jenž byla pověřena prozatímně n.o. vést. 10. prosince 1931 byl předsedou správní komise zvolen Jan Renner, ale již 25. 5. 1932 jej nahrazuje dosavadní místopředseda Vladimír Beránek. Práce správní komise se ve spolupráci s farářem slibně rozbíhá, a tak může být připravena první slavnost biřmování CČS v Rakovníku. Uskutečnila se 9. 10. 1932 a bylo při ní patriarchou G. A. Procházkou biřmováno více jak 300 mladých i dospělých.

 
 
Naše fara
   

     Další potěšující událostí bylo zakoupení vily ve Wintrově ulici, kde byl zbudován byt pro faráře, farní kancelář a sňatková a křestní kaple.

 
       
Husova kaple
Husova kaple na faře ve Wintrově ulici.

 
 

Volby nové RS


Měsíčník "Naše cesta"
   

     Činnost správní komise mohla být ukončena po konsolidaci náboženské obce v roce 1935. 24. března 1935 proběhly opět volby RS. Předsedou byl potvrzen V. Beránek. 15. dubna 1935 začíná v Lišanech vycházet měsíčník CČS Naše cesta, do kterého píše i farář Daniel a jsou zde uveřejňovány také události z rakovnické CČS. 6. července 1936 byla při Husových oslavách poprvé provedena „Husova tryzna“ zhudebněná Píchou a nacvičená v pěveckém odboru Č. Tröglerem.

 
 

Protinárodnostní cítění a protestní pochod
   

     Od roku 1937 se cítí posíleni mnozí a neskrývají své antipatie proti všemu „národnímu“. V Naší cestě z 21. března 1937 upozorňuje farář Daniel na podvratnou činnost nepřátel a klade výstrahu: „Buďte na stráži!“ Píše článek „Budete snad také pozváni!“ o akci římskokatolické církve (katolická akce), která rafinovaně vyzývá k návratu do svých řad. Hned nato je městským osvětovým sborem dáno na vědomí, že Husovy oslavy 1937 se pořádat nebudou.

 
       
Protestní průvod
V roce 1937 odmítl městský osvětový sbor konat Husovy oslavy. Farař Daniel zorganizoval protestní průvod členů CČS z Husova náměstí až k Husovu pomníku v parku.

 
       

     CČS v čele s farářem zorganizuje proti tomu protestní pochod. 5. 7. se z Husova náměstí vydá průvod členů CČS s transparentem k Husovu pomníku, aby tak sama dala na vědomí, že se k této náboženské a národní tradici bude vždy hlásit. Poslední číslo Naší cesty vyšlo 15. 9. 1938.


 
Nahoru předchozí další