Historie CČSH v Rakovníku

Zpět na obsah historie předchozí další
 

1924 – 1929

   

Historie Církve československé v Rakovníku

 
  Schválení n. o. CČS v Rakovníku
Pěvecký kroužek
   

21. ledna 1924 schválilo Ministerstvo školství a národní osvěty samostatnou náboženskou obec CČS v Rakovníku. 27. ledna 1924 konala CČS poslední bohoslužby v kostele na náměstí a poté je nucena se uchýlit do biografu svého člena Josefa Schneidera v Nádražní ulici. 14. února 1924 byl založen pěvecký kroužek CČS a jeho prvním sbormistrem se stal Eduard Nachtigal. Kroužek (později odbor) zpívá při bohoslužbách a pohřbech, podniká mnoho akcí ve prospěch CČS.

 
  R. Konečný odchází

Duchovní J.Bozděch
   

     Koncem července 1924 odchází z Rakovníka duchovní Konečný a Polan je opět zde sám. Až od 1.5. 1925 má novou posilu ve faráři Josefu Bozděchovi. Mezitím se 4. 8. 1924 stal novým předsedou RS Václav Jedlička.

 
  Plánování vlastního sboru    

     Obec zvažuje možnosti k postavení vlastního sboru, a proto je 11. 5. 1925 založen stavební odbor. Jeho předsedou je nejprve František Vaniš, později Ferdinand Ulrich. Výsledkem jeho práce je zakoupení pozemku pro postavení sboru.

 
 Husův sbor v Lišanech
   

     I přesto, že v náboženské obci se vždy podle možností pomáhá potřebným v tíživé situaci, je pro lepší organizaci sociální péče založen 18. 5. 1925 odbor pro sociální péči. V jeho vedení se nejvíce angažuje Helena Látalová. Jsou pořádány i jiné akce na povznesení církve, jako např. přednášky, koncerty, divadla, či 30. 11. a 1. 12. 1925 promítání filmu „Desatero“. 6. června 1926 je za přítomnosti patriarchy Farského otevřen Husův sbor v Lišanech; první sbor CČS v rakovnickém okrese.

 
  J. Bozděch

Duchovní A. Pošta
   

     Farář Bozděch odchází 30. října 1927 do Lišan a v duchovní správě začne od 15. listopadu vypomáhat duchovní Antonín Pošta. Někteří mladí z náboženské obce zakládají ještě v roce 1927 Jednotu mládeže. Pošta byl v únoru 1928 vysvěcen na kněze a od 1. 4. 1928 vede v Rakovníku duchovní správu. Stále pokračuje aktivní činnost pěveckého odboru. Pošta se prezentuje i na veřejnosti, např. při přednáškách v rámci sdružení YMCA v listopadu 1929.
 
Nahoru předchozí další