Historie CČSH v Rakovníku

Zpět na obsah historie předchozí další
 

1921 - 1923

   

Historie Církve československé v Rakovníku

 
  "Boj" o kostelPouť na Krakovci


Úmrtí J. Kopeckého
   

V tomto období je veden „boj“ o spoluužívání kostela s římskokatolickou církví. V Rakovníku se při sčítání lidu 15. 2. 1921 přihlásilo k CČS 4 796 občanů. Vysoké číslo členů CČS mají i mnohé jiné obce Rakovnicka. 8. 5. 1921 proběhla v Rakovníku manifestace na podporu požadavků CČS. Zde byla vyhlášena rezoluce mj. požadující spoluužívání chrámů a příslušenství, zřízení učitelů čsl. náboženství, prohlášení 6. července za národní svátek.5. července 1921 uspořádala CČS k uctění památky M. J. Husa „velkolepý ohňostroj na polomíli v pískovně u tzv. obrázků“. Na to navazuje 6. července první pouť CČS na Krakovci, na níž je vypraven zvláštní vlak. Zde promlouvá Dr. Karel Farský. 19. září 1921 vystřídá nemocného předsedu RS Kopeckého Antonín Fišer. Kopecký umírá 20. 1. 1921. Tomuto odvážnému a činorodému muži, prvnímu předsedovi RS je pak 5. 7. odhalen pomník.

 
 

Duchovní R. Konečný a F. Polan
   

     V tomto období dochází také k značným finančním potížím, které se vyhrotí v roce 1923. To již od 1. ledna zde působí nový pomocný duchovní Rudolf Konečný. Polanovi je zastaven plat katechety a obec musí platit oba duchovní. Rada starších řeší situaci půjčkami a pravidelnými dary některých členů.

 
 
Husovy oslavy r. 1923
   

     Husovy oslavy jsou konány pravidelně v Rakovníku a na Krakovci. 5. července 1923 je poprvé zaznamenáno, že Husova památka byla připomenuta bohoslužbami a po nich se průvod vydal k Husovu pomníku v parku, kde promluvil br. Jeneš z Prahy a zpívány písně „Hranice vzplála“ a „Kdož jste Boží bojovníci“. 
Nahoru předchozí další