Věroučné postoje jiných církví

Biblické učení o Bohu (1947) MB

Blanchard John - Nejzávažnější otázky SB

Brunner Emil - Věřím

Bůh a duše - missionární knížka 1925 MK

Calvin Jan - Vzdělání ve víře

Čapek Stanislav - České bratrství - ideové základy SB

Čapek Stanislav - Svět víry VK

Český bratr dnešní doby SB

Čím je nám dnes Ježíš Kristus? VB

Dějiny spásy VS

Dlouhý Jaroslav - Vstal Ježíš Kristus z mrtvých MB

Fazekaš Ludovít - Duchovní růst

Fazekaš Ludovít - Posvatenie jako bohoslužba všedního dne

Funda Otakar - Výzva křesťanství souč. člověku - v Tři před. VS

Funda Otakar A. - Křesťanství jev lidských dějin a kultury VS

Golz Lud - Výzva k odpovědné svobodě

Graham Billi - Jak se znovu narodit VK

Hájek Viktor - Co vyznáváme

Ham Ken - Genesis a úpadek národů

Hanf Karel - Lze katolictví spojiti s husitstvím? MB

Holbach Paul H. - Kapesní bohosloví

Hromádka J.l. - Smysl bratrské reformace SB

Hus Mistr Jan - Výklad víry SB

Chelčický Petr - O boji duchovním a O trojím lidu-vPCH a JAK MK

Chelčický Petr - Traktáty - O trojím lidu, O církvi svaté

Jeschke J.B. - Dvojí theologie VB

Jeschke J.B. - Knížka o Pravoslaví

Katechismus to jest křesťanské učení (Heidelberský)

Kryveljov J.A. - Současná teologie a věda

Ku pravdě - praktické výklady křesťanských nauk

Kurs život a svědectví křesťana - pod Příručka pro vedoucí SB

Kurs život a svědectví křesťana SB

Luther Martin - Malý katechismus MB

Malý katechismus katolického náboženství SB

Mangs Frank - Cesta spasení SB

Matěj z Janova - Výbor z Pravidel SaN zákona

Mazaný Jan - Je život za hrobem? VB

Na cestě k jednotě - Leuenbergské Dokumenty SB

Prince Derek - Milost poddání se SB

Schafer Francis - 25 kapitol biblického učení SB

Smetánka Bohumil - Českobratrská církev evangelická SB

Smolík Josef - Cesta života MB

Tomáš ze Štítného - Knížky šestery o obecných věcech kř. -1937

Tomáš ze Štítného - Knížky šestery o obecných věcech křesťanský

Tumlíř Jaroslav - Radostná zvěst křesťanství SB

Vollmann Herbert - Apokalypsa dnes SB

White Ellen g. - Cesta ke Kristu

Wimber John - Neseni třetí vlnou

World bible school SB

Začni se ptát VB

Zwingli Huldrych -Počet z víry a výklad víry

Život a práce Ježíše Krista SB