Systematická teologie

Barth Karl - Protestantská teologie v XIX. Století

Hromádka J.L. - Přelom v protestantské teologii VS

Kovář František - Idea království Božího v křesťanství MK

Kučera Zdeněk - O teologickou totožnost CČSH

Kučera Zdeněk - Pravda a iluze moderní teologie

Kučera Zdeněk - Trojiční teologie 1-3 VS

Spisar Alois - Dějiny dogmatu VS

Trtík Zdeněk - Dějině filosofické pozadí teologie

Trtík Zdeněk - Hlavní systematicko-teologická témata bible VS

Trtík Zdeněk - Komparativní symbolika VS

Trtík Zdeněk - Křesťanské učení o vykoupení - v Knihovna NR 1-6

Trtík Zdeněk - Úvod do teologie VS

Zítek Vlastimil - Eklesiologie VS