Praktická teologie

Agenda CČSH – Pohřební obřady

Beneš Mojmír - Interpretace kerygma v moderní teologii

Bonhoefer Dietrich - Život v obecenství MB

Busch Wilhelm - Život bez všedních dnů MK

Čapek St. - Práce laiků v církvi SB

Duchovní služba v křesťanské církvi - soubor prací VS

Durchánek, Horský - O svátostech a křesťanském pohřbu

Durchánek, Horský - Radostné křesťanství

Graham Billy - Jak najít pokoj s Bohem MB

Horský Rudolf - Bohoslužebné předměty VS

Horský Rudolf - Jak poskytujeme svátost útěchy nemocných VS

Horský Rudolf - Jak pracovat s dětmi VS

Hovádek Rudolf - Jak pracovat s mládeží MB

James Wiilliam - Druhy náboženské zkušenosti

Kaňák Miloslav - O mimokř. Prvcích v kř. Zvycích SB

Kaňáková Alena - o HLUBší Život z víry

Komenský J.A. - Labyrint světa ... v Komenský J.A.

Kovář Fr. - V zápase o pravou zbožnost

Křesťanské církve v Československu - autoportrét církví

Kubíková Jiřina - Kažte evangelium

Kubíková Jiřina -Zákl. ..charakteristika bohosl.a duch.-vSEPaS

L.N.Tolstoj proti vyučování náboženství na školách MB

Lukešová A. - Pr.teol. metoda pr. V církvi -v Soubor ex. Př.aSt

Matyáš Milan - Ekumenické sněmy prvního tisíciletí v ž. CČSH

Nee Watchman - Pravý křesťanský pracovník

Novák F.X. - Pohledy do života bohoslovců a kněží

O duchovní růst - výbor rozhl. Přednášek -v Knihovna ČZ - 1-6

O duchovní růst - Výbor rozhl. Přednášek -v Knihovna ČZ - M.Kaň

Pelda Stanislav - Proč mládež především? MB

Pokyny a rady pro začátečníky a pokročilejší poutníky MB

Procházka G.A. - Služebník všech MB

Rutrle Otto - Duchovenská služba v praxi VS

Rutrle Otto - Ekumenické křesťanství 1. VS

Rutrle Otto - Ekumenické křesťanství 2. VS

Rutrle Otto - Funkce desatera SB

Rutrle Otto - Kapitoly z církevní praxe VS

Rutrle Otto - Laik a CČS MB

Rutrle Otto - Úvod do církevního díla VS

Rutrle Otto - Úvod do methodiky církevní práce VS

Rutrle Otto - Živá obec VS

Salajka M. - Církev a čas VK

Salajka M. - Církev v ekumenickém rozhovoru VS

Salajka M. - Ekumenické kapitoly VS

Salajka M. - Rozhovory o duchovní práci v církvi

Salajka M. - Úvod k praktické teologii - pt studie VS

Salajka Milan - Život s Bohem (Uvedení do křesťanského myšlení)

Srdcem blíž k zdroji krás VB

Stott John W. - Jednoduché křesťanství

Torrey R.A. - Zdařilý křesťanský život MB