Osobnosti

23 osobností NO CČS Rakovník – Horek O.:Historie CČS v Rak.(I.)


Akvinský Tomáš - v2

Ambrož z Hradce - v3

Augusta Jan - Bílek Jakub : Jan Augusta v letech samoty

Augusta Jan br. - v1

Augustin Aurelius - v2

Aurelius Antonius Marcus - v2

Barth Karl - Lebenslauf

Benda Jiří (hudebník) - Hůlka Karel : Jiří Benda. Studie.

Benedikt z Nursie - v2

Beneš Edvard - Foustka R.N. : Život, dílo a příklad EB  VK

Beneš Edvard - Hitchcock : Zasvětil jsem život míru

Beneš Edvard - Hník F.M. : Edvard Beneš - filosof demokracie

Beran Josef - Kardinál Josef Beran  MB

Bernard z Clairvaux - v2

Bílek František – František Bílek v Církvi československé hu…

Bílek František – Svobodová Libuše: Cesta Františka Bílka

Blahoslav Jan br. - v1

Boleslav I. Chrabrý - v2

Boleslavský Eneáš - v1

Březina Otokar - Stavitel chrámu  VK

Bukal Oldřich - Balatková J. : Svědectví Oldřicha Bukala  MB

Burian Karel - Bartoš Josef : Karel Burian  SB

Cyril a Metoděj - v2

Cyrus Matěj br. - v1

Čapek Jan kněz - v3

Černý Jan (lékař) br. - v1

Černý Jan br. - v1

Červenka Matěj br. - v1

Diesel - osobnost, dílo a osud

Dobrovský Josef - Kaňák Miloslav : Z náboženského odkazu JD

Dobrovský Josef - Palacký Fr. : Život a vědecké působení JD  MB

Dvořák Antonín - Kdo je?  SB

Farský Karel - in memoriam  MB

Farský Karel - Kadeřávek, Trtík : Život a víra ThDr. K. F.

Farský Karel - Kaňák Miloslav : Karel Farský

Farský Karel - Lahodný Stanislav : Farský a naše dny  MB

Farský Karel - Pešková O. : Farský žije  SB

Farský Karel - Pešková O. : Farský žije  VB

Farský Karel - Pešková Ola : Farský žije - v Knihovna ČZ, M.Kaň

Farský Karel - Rutrle Otto : Patriarcha Dr. K. Farský  VS

Farský Karel - Sborník Dra Karla Farského

Farský Karel - Sborník Dra Karla Farského  VK

Farský Karel - soubor fotografií  MB

František s Assisi - v2

Fridrich I. Barbarosa - v2

Gorazd biskup – Šuvarský Jaroslav:Biskup Gorazd

Hálek Vítězslav - Kdo je?  SB

Havlíček Karel B. - životopis

Herold Jiří - Šeda Jaroslav : Jiří Herold

Hromádka Josef L. - Smolík Josef : Josef L.Hromádka -Život a

Hus M.J. - Bartoš F.M. : Co víme o Husovi nového

Hus M.J. - Flajšhans V. : Mistr Jan Hus

Hus M.J. - Heremita Jiřík : Životopis  SB

Hus M.J. - Kaňák Miloslav : O podobě Mistra Jana z Husince  SB

Hus M.J. - Klíma Stanislav : Cesta Husova  MB

Hus M.J. - Kratochvíl M.V. : Mistr Jan Hus

Hus M.J. - Lášek J.B. : Kristův svědek Mistr Jan Hus  SB

Hus M.J. - Nejedlý Zdeněk : Hus a naše doba  SB

Hus M.J. - Rambousek Antonín : Čtení o M.J. Husovi  VK

Hus M.J.  SB

Hus M.J. - v historii a veřejném mínění své doby  VK

Hus M.J. - v kresbách Mikoláše Alše  MB

Hus M.J. - v2

Hus M.J. - v3

Hus M.J. - Život Mistra Jana Husi  VB

Chelčický Petr - Krofta Kamil : Petr Chelčický  SB

Chelčický Petr - v1

Chřenovický Eliáš br. - v1

Izrael Jiří br. - v1

Jakoubek ze Stříbra - v3

Jan Cyrill Třebíčský br. - v1

Jeroným Pražský - v3

Jílek Jan - Pamětní věci aneb běh života českého exulanta  SB

Jiří z Poděbrad král - v3

Kálef Jan br. - v1

Karel IV. - v2

Karel Veliký - v2

Klosterman Karel - Dresler Václav : Básník Šumavy  SB

Kollár Jan - Nejedlý Zdeněk : Kollár Jan 1793 - 1943  MB

Komenský J.A. - Hanuš Miroslav : Osud národa

Komenský J.A. - Klika Josef : O slavném Čechu Komenském  MB

Komenský J.A. - Kožík František : Bolestný a hrdinský život JA

Komenský J.A. - Kratochvíl M.V. - Život Jana Amose

Komenský J.A.  MB

Komenský J.A. - Smetánka Bohumil : Poutník  SB

Komenský J.A. - Vlček Adolf : J.A. Komenský  MB

Komenský J.A. br. - v1

Konstantin Veliký - v2

Koranda Václav mladší z Plzně Mistr - v3

Koranda Václav starší z Plzně kněz - v3

Kovář F. - 60 let  MB

Kovář F. - Adámek František : Patriarcha dr. F. Kovář  SB

Kramář Kříž a Hanuš z Milheimu - v3

Kramerius V.M. - Osvald Václav : Vychovatel lidu  SB

Krasonický Vavřinec br. - v1

Krejčí František - Popelová Jiřina : Filosof Frant. Krejčí  SB

Kunvaldský Matěj br. - v1

Láska a život proslulých mužů a žen  MB

Lukáš Pražský br. - v1

Lupáč Martin kněz - v3

Mach Sionský br. - v1

Mácha Karel Hynek  SB

Mánek Jindřich - J.Mánek : Ze smrti do života/ Z.Sázava O svěř.

Mánes Josef - Kdo je?  SB

Mánes Josef - Kožík František : Josef Mánes  VK

Martel Karel - v2

Martin z Počátek - v3

Marx Karel - Lefargue Paul : Vzpomínky na Karla Marxe  SB

Masaryk T.G. - Herben Jan : T.G.M.  VK

Masaryk T.G. - in memoriam  VK

Masaryk T.G. - Nejedlý Zdeněk : T.G. Masaryk

Masaryk T.G. - Nejedlý Zdeněk : T.G.M.  SB

Masaryk T.G. - Pavel Antonín : Náš první president  SB

Masaryk T.G. - Polívka Vladimír : Dr. T.G. Masaryk

Masaryk T.G.  SB

Masaryk T.G. - Spisar A. : Masaryk v boji za pravdu - v 6x A.S.

Masaryk T.G. - Život a dílo

Matěj z Janova - Bartoš F.M. : Dva slavní rodáci podbl.  MB

Matěj z Janova - v3

Mikuláš z Pelhřimova - Bartoš F.M. : Mikuláš z Pelhřimova  MB

Mikuláš z Pelhřimova - v3

Milíč z Kroměříže - Kaňák Miloslav : Milíč z Kroměříže

Milíč z Kroměříže - v3

Němcová Božena  SB

Němcová Božena - ve vzpomínkách

Novák Miroslav - Cestou lásky a pokoje

Novák Miroslav - s portrétem  MB

Novák Miroslav - Ve službách pokoje a spravedlnosti

Opletal Jan - in memoriam  SB

Origenes - v2

Osobnosti náboženského života - fotografie  MB

Otta I. Veliký - v2

Palacký F. - Otec národa  SB

Palach Jan - Lederer Jiří : Jan Palach

Panovníci svaté říše Římské - Čornej Petr : Panovníci ...  VK

Pavel apoštol - Čapek Vladimír : Apoštol Pavel

Pavel apoštol - Mánek Jindřich : Apoštol Pavel  VS

Pavel apoštol - v2

Payne Petr - v3

Podobizny - Kaňák Miloslav : Podobizna - v Knihovna ČZ I.-VI.

Podobizny - Kaňák Miloslav : Podobizny - v Knihovna ČZ, M.Kaňák

Podobizny - Kaňák Miroslav : Podobizny  VB

Portréty básníkův - Vrchlický Jaroslav : Portréty Básníkův

Posmrtná paměť českým hrdinům popraveným 21. Června 1621  SB

Prokop Veliký - Macek Josef : Prokop Veliký

Prokop Veliký - v3

Prokop z Hradce br. - v1

Přeloučský Tůma br. - v1

Raněk Vojtěch z Ježova - v3

Raňkův Vojtěch z Ježova - Bartoš F.M. : Dva slavní rodáci  MB

Ressel Josef - Gutwirth Václav : Vynálezce Josef Ressel  SB

Roh Jan Domažlický br. - v1

Roháč Jan z Dubé - v3

Rokycana Jan - v3

Rontgen - Neher F.L. : Rontgen

Řehoř br. - v1

Řehoř Veliký - v2

Sadhu Sundar Singh - Život a dílo

Sarkander Jan - Pravda o Janu Sarkanderovi  SB

Setkání s Pánem - Mánek Jindřich : Setkání s Pánem

Schweitzer Albert - Petrickij Willy : Světlo v pralese  VK

Sienská Kateřina - v2

Smetana Bedřich - Společnost Bedřicha Smetany  VK

Stalin J.V.  SB

Strejc Jiří br. - v1

Šimon Theofil Turnovský br. - v1

Štefan Ondřej br. - v1

Štěpka Karel Václav – 5 let dětského pěv.sboru CČS Praha XII SB

Tertulianus Florens - v2

Tolstoj L.N. - Kdo je?  SB

Tomáš Štítný ze Štítného - v3

Třebízský V.B. - Vzpomínáme V.B. Třebízského  SB

v1Význačné postavy Jednoty bratrské - Kaňák Miloslav : Význ. VS

v2Významné osobnosti obecných dějin církevních - Kaňák M.  VS

v3Významné postavy husitského revolučního hnutí - Kaňák M.  VS

Valda Petr - v2

Viklef John - Kaňák Miloslav : John Viklef

Waldhauser Konrád - v3

Zahradník Rudolf, profesor - Myšlení jako vášeň - Rozhovor ...[HO1] 

Zach Frant. A. (generál) - životopisný román

Zářící odkazy - Kaňákovi M. a A. : Zářící odkazy

Zotes Alias - historie proslulého kazatele

Želivský Jan - Vavřík Zdeněk : Čtení o Janu Želivském

Želivský Jan kněz - v3

Žižka Jan - Bartoš F.M. : Jan Žižka  SB

Žižka Jan - Jan Žižka ve svých listech a kronice  VB

Žižka Jan - Jíc A. : Jan Žižka z Trocnova a Kalichu  SB

Žižka Jan - Kratochvíl M.V. : Jan Žižka

Žižka Jan - Šimek J.B. - Jan Žižka  MB

Žižka Jan z Trocnova - v3