Filozofie a její dějiny

De Chardin Pierre T. - Vesmír a lidstvo

Feuerbach Ludvík - Podstata náboženství

Kovář František - Filosofické myšlení hellenistického židovstva

Kozák Jan B. - Ježíš ve víře a skepsi

Ku pravdě - praktické výklady kř. nauk (americká filosofie)

Külpe Oswald - Úvod do filosofie

Lefrauge Pavel - Marxův hospodářský materialism

Linhart František - Dialektický materialismus a křesťanství MB

Linhart František - Úvod do filosofie náboženství

Masaryk T.G. - Ideály humanitní

Otcové Volné myšlenky MK

Rádl Emanuel - Revise pokrokových ideálů v národní škole SB

Rádl Emanuel - Útěcha z filosofie

Solovjev Vladimír S. - Duchovní základy života

Spisar Alois - Moderní subjektivismus a úkoly theologie v 6x AS

Trnka Tomáš - Filosofie kultury

Trtík Zdeněk - Dějinně filosofické pozadí theologie

Tvrdý Josef - průvodce dějinami evropské filosofie