Biblická teologie

Bič Miloš - Radostná zvěst Starého zákona

Bornkamn Gunther - Ježíš Nazaretský

Gerka Milan - Biblická zvesť o Božom tvorení ... v Pravos.T.S.

Jakovljevič Radivoj - Izajášův EBED JAHVE ... v Pravosl.teol.sb

Kovář F. - V zápase o pravou zbožnost

Kovář F. - Základy novozákonní teologie VS

Kubáč Vladimír - Bůh pokoje - v Soubor extenzních přednášek a .

Kubáč Vladimír - Úvod do hebrejského textu Starého zákona VS

Kubíková Jiřina - Dveře království VK

Kučera Zdeněk - O hlubší poznání Boží pravdy - v Soubor extenz.

Mánek Jindřich - Legendy a zázraky v evangeliích VS

Mánek Jindřich - Pohled bible na smrt a na život

Mánek Jindřich - Přístup k Písmu VS

Mánek Jindřich - Stolování s Ježíšem

Mánek Jindřich - Ze smrti do života

Pulec Radim - Teologicko-etický aspekt knihy Jób v Pravos.T.S.

Sázava Zdeněk - Biblická teologie a život církve - v Soubor ex.

Sázava Zdeněk - Metodika práce s biblickým textem VS

Sázava Zdeněk - Mistr a Pán

Sázava Zdeněk - Slova a činy

Souček J.B. - Církev v Novém zákoně VB

Spisar Alois - Bůh posvětitel VB

Žilka František - Ježíš Kristus I. A II. díl

Žilka František - Ježíš Kristus II. díl