Seznam audiokazet

1)A píseň nová zní - Komorní pěvecký sbor CČSH ve Sl. Ostravě

2)Děti ve sboru - pásmo k Vánocům,Šašek,Šašková,část bohoslužby

3)Chválím svého Pána - písně církevního roku

4)Komorní sbor CČSH ve Slezské Ostravě - Dnes chvalte Pána

5)Pěvecký sbor Kněževes, Šašek, kř. písně atd.- TDK

6)Pobožnost - Šašek, písničky a vše ze starého kotouče přehráno

7)Pro tebe - ... jen tušení ...

8)Pro tebe - Kruh

9)Pro tebe - Křížová cesta

10)Skoumal Petr - Kdyby prase mělo křídla

11)Svobodovi Luboš a Jana v Husově sboru v Rakovníku - FUJI

12)Velkopáteční pobožnost se zpěvy zBohoslužebnéknihyCČM-BASF